අරලියගහ මන්දිරයේ සේවකයන් 240 ක් කොරෝනා පරීක්‍ෂණයට ලක් කරලා

අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවස වන අරලියගහ මන්දිරයේ සේවය කරන සේවකයන් 240 කට වැඩි පිරිසක් කොරෝනා පරීක්‍ෂණයට ලක් කර ඇති බව ආණ්ඩුවට හිතැති වෙබ් අඩවියක් විසින් සදහන් කර ඇත අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවස වන අරලියගහ මන්දිරයේ සේවය කරන සේවකයෙකුට තද උණ තත්වයක් ඇතිවී රෝහල් ගත කිරීම නිසාය එහෙත් එම සේවකයාට කොරෝනා අසාධනය වීමක් සිදු නොවී ඇති බවත් අදාල සේවකයා සිටි පරීක්ෂය විෂබීජ හරණය කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *