බැදුම්කරේ කරේ තබාගෙන ගිය පිරිස නිහඩවීම ගැටළුවක්,කෝප් කමිටුව හෙට රැස්වෙනවා

කෝප් කමිටුව හෙට රැස්වෙනවා ඉදිරි ක්‍රියා මාර්ග ගන්නවා

මෙරට ජනතාව පසුගිය වසර හතරහ මාර තුල සිදුකල මහා වංචාව සම්බන්ධයෙන් රටට කියන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාම දැඩි විරෝධයක් එල්ල කරන ලදී මෙසම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු කෝප් කමිටුව හරහා විමර්ශනය කිරීම තුලින් මෙම වංචාවට සම්බන්ධ පිරිසගේ නම් ගම් හෙළිවීම සිදුවන ලදී මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් දැඩිලෙස පහරදුන් ඇතැම් පිරිස් එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මුනිවත රකින බවට වර්තමානයේදී කථාබහට ලක්ව ඇත.

අද දින පාර්ලිමේන්තුවට අදාල බැදුම්කර වාර්තාවේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණි එහෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීම තුල අදාල වාර්තාව සභාගත කර වංචාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් හෙළිකිරීමට තිබූ අවස්ථාවව අහිමි වීම තුල එම වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරීමට නියමිතව සිටි කෝප් කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුනෙත්ති මහතා මෙම තත්වය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පලකරන ලදී

මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධියේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව සම්බන්ධව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡාකිරීමට කෝප් කමිටුව හෙට(03) රැස්වීමට නියමිතය.
මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදුකරන ලද වෝහාරික විගණනයේ අවසන් වාර්තාව පිළිබඳව ඉදිරියට ගනුලබන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධව සාකච්ඡාකිරීමට මෙම විශේෂ සාකච්ඡාව කැඳවා ඇතැයි කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පැවසීය.

මහ බැංකු බැදුම්කර සිදුවීම සම්බන්ධව විමර්ශනයට පත්කරන ලද ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් මහබැංකු වෝහාරික විගණන වාර්තාව සැකසීම සඳහා නිර්දේශ ලබාදුන් අතර මෙම නිර්දේශ සම්බන්ධව ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් කෝප් කමිටුව දැනුවත්කර තිබිණි.පසුගිය මාර්තු 22 දා රැස්වූ කෝප් කමිටුව, මහබැංකුව වෙත නිර්දේශකර ඇත්තේ ජනාධිපති කොමිසම විසින් නිර්දේශිත වෝහාරික විගණනය සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසය.මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර සාකච්ඡාකිරීමට හෙට දිනයේ දී කෝප් කමිටුව රැස්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *