ඉන්ෆුලුවෙන්සා එන්නතෙන් පාරිභෝගිකයින් ගසා කනවා! 

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා පවසයි.

 

ඉන්ෆුලුවෙන්සා උණ සදහා වන ඉන්ෆුලුවෙන්සා එන්නතෙන් පුද්ගලික රෝහල් පාරිභෝගිකයින් ගසා කනවා! පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

(උපුටා ගැනීම) මේ වන විට දකුණු පළාත පුරා පැතීරීයන ඉන්ෆුලුවෙන්සා උණ වෛරසය දිවයින පුරා පැතීරිය තැයි බියෙන් රෝගය නිවාරණය කිරීම සඳහා බොහෝ දෙමාපියන් තම දරුවන්ට ඉන්ෆුලුවෙන්සා  එන්නත ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටින බැවින් බොහෝ පුද්ගලික රෝහල්   එම එන්නත විශාල මුදලකට  අලෙවි කරන බව  අප සංවිධානයට වාර්තා වී ඇත.

බොහෝ පුද්ගලික රෝහල් ඉන්ෆුලුවෙන්සා  එන්නත අලෙවි කරන්නේ රුපියල් 2000 මුදලකට වන අතර ඒ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා තවත් රුපියල් 2000 ක් ද අදාළ පුද්ගලික රෝහලට ගෙවිය යතුයි.දකුණු පලාතේ එම එන්නත අලෙවි කරන්නේ රුපියල් 5800 කටය. ඒ අනුව එම එන්නත සඳහා පාරිභෝගිකයාට විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුව තිබීම නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවක් රට තුළ ඇතැයි පුරසාරම් දොඩවන හා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ උප සභාපතිවරයාද වන සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයෙක් සිටින රටකට කිසිම ආකාරයකින් උචිත නොවේ.

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා පවසන්නේ රෝග නිවාරණය සදහා ඉන්ෆුලුවෙන්සා  එන්නත ලබා ගැනීම හොද බවය. එහෙත් එම එන්නත රජයේ රෝහල් සඳහා ලබා දීමට කටයුතු නොකරන්නේ ඇයිදයන්න අපට ගැටලුවකි.

රජයේ රෝහල් සදහා එම එන්නත ලබා දිය නොහැකි නම් සාධාරණ මිල කට එම එන්නත ලබා ගැනීම සදහා වැඩපිළිවෙලක් සකස්කිරීම රජයේ වගකීම බව අප අවධාරණය කරමු. කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාගෙන් අප ඉල්ලා සිටින්නේ දකුණේ දරැවන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව ජනතාවගෙන් වසන් කිරීමට දරණ උත්සහය නවතා දමා ලෝක සෞඛ්‍ය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් හෝ ඉල්ලීමක්කර මෙරට දරැවන්හට ලබා දීම සදහා ඉන්ෆුලුවෙන්සා  එන්නත මෙරටට ගෙන්වා ගන්නා ලෙසයි. නැතහොත් ඔබවෙත ලැබුණු ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ උප සභාපති තනතුර මාධ්‍ය සංදර්ශණවලට පමණක් සීමාවනු ඇත.

තම වැටුප් සහ වාහන බලපත් ලබා ගැනීමට පමණක් වර්ජනය කරන රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයෙන්ද අප ඉල්ලා සිටින්නේ මෙරට දරැවන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාකර ගැනීම සදහා ඉක්මනින් මැදිහත්වන ලෙසයි. (උපුටා ගැනීම අවසන්).මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට සහනයක් සලසන මෙන් ඉල්ලමි…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *