ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කැපවීම සිදුකල යුතුයි // එ.ජා. මහලේකම්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා නිවේදනයේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරමින් 2019 වසරේ ජනවාරි 5 වැනිදා මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව දැනගන්නට ලැබිණි.නීතියේ ආධිපත්‍යයට සහ අදාළ නෛතික ක්‍රියාවලියට අනුව යමින් අර්බුද විසඳා ගන්නා ලෙසත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලියට සහ ආයතනවලට ගරු කිරීම ඉතා වැදගත් බවත් පෙන්වා දිය යුතුයි.

සාමය සුරක්ෂිත කරන අතරවාරයේදීම ශ්‍රී ලංකාව ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කළ යුතුයි. එමෙන්ම මානව හිමිකම්, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය සහ ප්‍රතිසන්ධානය පවත්වාගෙන යා යුතුය. එම කරුණු වෙනුවෙන් කළ කැපවීම් හා ප්‍රතිඥා ද දිගටම පවත්වාගෙන යා යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *