ජනතාවගේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාන බැංකුවලට එරෙහි රැල්ලට ව්‍යාපාරිකයින් පෙරමුණ ගනී

ජනතාවගේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාන බැංකුවලට එරෙහි රැල්ලට ව්‍යාපාරිකයින් පෙරමුණ ගනී මේ ඒ පිළිබඳව සිටුවර ජය බල ව්‍යාපාරික සහයෝගිතා සංවිධානයේ සභාපති

Read more

දියවන්නාවට අවශ්‍යම කෙනෙක්

දියවන්නාවට අවශ්‍යම කෙනෙක් බුදුන් දවසේ විශාකා මහ උපාසිකාව මෙන් අද සුනේත්‍රාවන්ද සසුනේ දියුණුව උදෙසා ද අනේපිඬු සිටුතුමා මෙන් සසුනේත් ජනතාවගේත්

Read more

මැකෝගේ නියෝගය ඉල්ලා අස් කර ගත යුතුයි — නිමල් ලාන්සා

මැකෝගේ නියෝගය ඉල්ලා අස් කර ගත යුතුයි— නිමල් ලාන්සා කටාන විජයසුන්දරගම පැවති ජන හමුවක් අමතා ඔහු එසේ ප්‍රකාශ කළේ ය.

Read more

බියගම ජල හිගයට නිසි පිළිතුර

බියගම ජල හිගයට නිසි පිළිතුර මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් වලින් එකකි .ජලය .බියගම ද ජල හිගයෙන් දුෂ්කරතාවයකට පත්වූ මැතිවරණ කොට්ඨාශයක්. එම

Read more

දුලිප් විජේසේකර කියන්නේ ජනතා සටනේ පෙරගමන් කරුවෙක් // මහාචාර්ය නවගමුවේ රේවත හිමි

ජනතාව පීඩාවට පත් වන විට ඩුලිප් තමන්ගේ තනතුරු තානාන්තර අමතක කොට ජනතාවගේ පැත්තේ හිට ගන්නවා.–අමරපුර සද්ධර්මයුක්තික මහා නිකායේ අනුනායක දොම්පේ

Read more