මුස්ලිම් මරණ භූමදානයට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුනා // ඇමති චමල් කියයි

එවැනි තීරණයක් කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගත්තේ නැහැ ඇමති විමල් කියයි

කොරෝනා අසාධිතව මියයන ඉස්ලාම් භක්තිකයන් වෙනුවෙන් එම සිරුරු විශේෂිත ස්ථානයක භූමදානය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන් බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරන අතර අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා සදහන් කරන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්චා කිරීමක් පමණක් සිදුකල බවත් කිසිදු තීරණයක් නොගත් බව සදහන් කරන ලදී ඔඩු සදහන් කලේ අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා තම මුහුණු පොත මගින් සිදුකල ප්‍රචාරයක් පමණක් බවද සදහන් කරන ලදී මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් නිළ නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති අතර සමස්ත රටේම ජනතාව එකම නීතියක පිහිටා කටයුතු කරන බවට තීරණය කර ඇති ජනාධිපතිවරයෙක් යටතේ මෙවැන්නක් සිදුවිය හැකිදැයි ජනතාව කියා සිටී අමාත්‍ය වරුන් විවිධ ප්‍රකාශ සිදු නොකර රජයේ නිළ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරන ලෙසද කියා සිටී

Sri Lanka Muslim funeral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *