අගමැති තුමාගේ නිවේදනය තුලින්ම අපි ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදියා වෙලා ඉවරයි

සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

අගමැති තුමා අපිට හොද සහතිකයක් දී තිබෙනවා සමගි ජන බලවේගයේ සජිත් ප්‍රේමදාසට ජාතික ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් දෙබිඩි පිළිවෙතක් ඇති බවක් කියනවා ඒ තමයි ඔහු නොකියා කියන්නේ ඔවුන්ගේ ප්ප්‍රධාන ප්‍රතිවාදියා සමගි ජන බලවේගය කියන එක නොවේද අගමැති තුමා නිවේදනයක් මගින් මගේ ගැනත් අපේ සමගි ජන බලවේගය ගැනත් එහෙම කියන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදියා අපි කියලා දන්නා නිසා මම ස්තුති වන්ත වෙනවා එතුමා එවැනි නිවේදනයක් මගින් අපි ප්‍රතිවාදීන් කියලා ඒත්තු ගැන්වීම ගැන තවත් මොන සහතිකද අවශ්‍ය අගමැති තුමා එහෙම කියනවනම්

මම අගමති තුමාගේ නිවේදනය ගැන එකක් කියන්න කැමතියි එතුමා ජාතික ප්‍රශ්නය්දී 13 ප්ලස් කීවා මම එහෙම කියන්නේ නැහැ හැබැයි 13 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන පමණක් මම කතා කරනවා මම ජාති ආගම බේද මගින් බලය සොයන කෙනෙක් නොවෙයි මගේ අරමුණ ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවේ සැමට සමානව ජීවත් වීමට ඇති අවස්ථාව සැලසීම මගේ ඒකායන අරමුණ වෙලා තියෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *