ඇවන්ගාඩ් සමාගම නාවික හමුදාවට පවරා ගැනීමෙන් රජයට විශාල ලාබයක්

නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතා සදහන් කරයි

මෙරට එක්තරා පුගලික සමාගමක් වූ ඇවන්ගාඩ් සමාගම මගින් මුහුදු ආරක්ෂක කටයුතු මෙහෙය වීම නිසා රජයට අහිමිව පවතී විශාල මුදලක් රජයට ලබාගැනීමට අවන්ගර්ඩ් සමගම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට පවරා ගැනීමෙන් පසු සමත්ව ඇති බවත් මේ දක්වා ගත වූ වසර 3ක කාලය තුළදී රුපියල් බිලියන 8කට ආසන්න මුදලක් (ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 46ක්) උපයාගෙන ඇතැයි නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතා සදහන් කරයි

2015 වසරේ නොවැම්බර් 13 වැනිදා ඇවන්ගාඩ් සමාගම නාවික හමුදාවට පවරා ගැනුණු අතර එතැන් සිට මේ දක්වා එම සමාගමෙන් සිදු කළ සේවාවන් නාවින හමුදාවේ අධීක්ෂණයෙන් සිදු කෙරෙන බවත් හරහා ලැබෙන සියලු ආදායම් රජයට ලබා දීමට කටයුතු කර ඇතැයිද නාවික හමුදාපතිවරයා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *