බස්, ත්‍රීරෝද, පාසල් සේවා ගාස්තු අඩු කෙරේ // මගී ප්‍රවාහන සංගම් තීරණය කරයි

අමාත්‍ය අර්පුන රණතුංග මහතා සංගම් අතර පැවැති සාකච්ඡාවේදී

නව රජය පත්වීමත් සමග ඉන්ධන මිළ පහළ දැමීම නිසා පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්හි ගාස්තු ඊට සමඝාමීව අඩුවිය යුතුබවට විවිධ පාර්ශවයන් පෙන්වා දෙන ලදී ඒඅනුව බස් සංගම් ,ත්‍රීරෝද සංගම් සහ පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන සංගම් තුන මේසම්බන්ධයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වන ලදී ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්පුන රණතුංග මහතා සංගම් අතර අද (24) පැවැති සාකච්ඡාවේදී මෙය තීරණය ගෙන තිබේ ඒ අනුව නව බස් ගාස්තුව 4 % කින් ලබන 26 වැනිදා සිට අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව වන රුපියල් 12 අඩු නොවන අතර දෙවන අවම බස් ගාස්තුව වන රුපියල් 15, රුපියල් 14 දක්වා අඩු කෙරේ.

සමස්ත ලංකා ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ගේ හා හිමිකරුවන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයින් සහ අමාත්‍යවරයා අතර පැවැති හමුවකදී මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.මුල් කිලෝමීටරයට අය කරන රුපියල් 60ක ගාස්තුව රුපියල් 50 දක්වා අඩු කිරීමට මෙහිදී තිරණය වී තිබේ. එමෙන්ම සමස්ත ලංකා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කිරීමේ සංගමයද පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනයේදී අය කරන ගාස්තුව 3% කින් අඩු කරන බවද එහිදී දැනුම් දී තිබේ.ප්‍ර‍වාහන සේවය ලාභ ලබන අංශයකට වඩා මහජනතාවට සහන ලබා දෙන සේවාවක් ලෙස ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙලෙස කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

https://lankaabcnews.com/wp-admin/post.php?post=26388&action=edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *