තරුණියගේ මළ සිරුර හමුවීමෙන් පසු එම සිරුර තම බිරිදගේදැයි විමසා දුරකථන ඇමතුම් 200 ක් ලැබිලා

කොළඹ වේල්ල වීදියේ ගමන් බෑගයක් තුල තිබී හමුවූ මළ සිරුර හමුවීමෙන් පසු පුද්ගලයන් 200 පමණ දුරකථන මාර්ගයෙන් එම මළ සිරුර තම බිරිදගේදැයි විමසා දුරකථන ඇමතුම් 200 ක් පමණ ලැබී ඇතිබව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වරයා සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *