මධ්‍යම කදුකරයේ හැටන් ආශ්‍රිතව දැඩි මීදුම් තත්වයක් රිය ධාවනයේදී පරිස්සම් වන්න

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා හැටන්

මධ්‍යම කදුකරයේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වයන් මත විටින් විට පවතින දැඩි මීදුම් තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශ තුල විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රදේශයන් තුල පවතින මද වැසි සමග හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වටවල, කැරලයිනා, දියගල, කඩවල, යන ප්‍රදේශවල මෙන්ම හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුඩාගම, කොටගල, පතන, රදැල්ල, නානුඔය වැනි ප්‍රදේශතුලද විටින් විට දැඩි මීදුම් තතවයන් පවතින බවත් මෙවන් අවස්ථාවල මාර්ගය නිසි ලෙස නොපෙනිමෙන් විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් පැවතිය හැකි බව හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

එමෙන්ම පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් මාර්ග ලිස්සන සුලු තත්වයන්ට පත්ව ඇති හෙයින් මෙම මාර්ගවල රථ වාහන ධාවනය කරවිමේදි ඉතාමත් කල්පනාකාරිව රථ වාහන ධාවනය කර විමට සියලුම රියදුරන් පියවර ගත යුතු බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *