අසාද් සාලි, මෛත්‍රී ,පේෂල, හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාරවරුන් වශයෙන් දිවුරයි

අසාද් සාලිට බස්නාහිර,මෛත්‍රී ගුණරත්නට මධ්‍යම හිස්බුල්ලාට නැගෙනහිර පේෂලා ජයරත්නට වයඹ සරත්ට උතුරු මැද

අසාද් සාලිට බස්නාහිර මෛත්‍රී ගුණරත්නට මධ්‍යම ආණ්ඩුකාර දුරයන් අද පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මාතා විසින් නව ආණ්ඩුකාර වරුන් පත්කරන ලදී. පළාත් 05 ක් සඳහා පත් කෙරුණු නව ආණ්ඩුකාරවරු අද (04) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

01- බස්නාහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අසාද් සාලි මහතා ද
02- මධ්‍යම පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සතේන්ද්‍ර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා ද
03- උතුරු මැද පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සරත් ඒකනායක මහතා ද
04-වයඹ පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පේෂල ජයරත්න බණ්ඩාර මහතා ද
05- නැගෙනහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා ද

මෙලෙස ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා ද මෙම අවස්ථාවට එක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *