අර්ජුන කමලනාත් විජය කුමාරතුංගගේ පරපුරේ බව කියමින් ගාල්ලේ මැතිවරණය මෙහෙයවයි!!!

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් මෙවර මහා මැතිවරණයට පොදුජන පෙරමුණ යටතේ තරග කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සිනමා නළු අර්ජුන කමලනාත් මහතා තමන් විජය කුමාරතුංග මහතාගේ පරම් පරවෙ සාමාජිකයෙකු බවට ගාල්ලේ ගම්බද ප්‍රදේශ වල ජනතාවට ඒත්තු ගන්වා ඇති බව එම ප්‍රදේශවල ජනතාව සදහන් කරයි

අර්ජුන කමලනාත් මහතාගේ මුහුණේ ස්වරූපය සහ කොණ්ඩයේ ස්වරූපය විජය කුමාරතුංග රුවට සමාන කමක් දක්වන නිසා එම ප්‍රදේශවල ජනතාව එම ප්‍රකාශයන් විශවාස කරන බවට වාර්තා වෙයි තම මැතිවරණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර ඔහු ගාල්ලේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ජනතාව සහ තරුණ කණ්ඩායම් හමු වෙමින් විවිධ භාණ්ඩ බෙදාහරිමින් කුඩා කණ්ඩායම් රැස්වීම් මලාක් දියත් කර ඇත අරජුන කමලනාත් විසින් වැඩිපුර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතා හමු පවත්වමින් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙයවමින් ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *