ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පැමිණියේ අධික විෂ සහිත කටුස්සන් ද? // වීඩියෝ සහිතයි

සුක්ෂම ලෙස සගවා තිබු විෂ කටුස්සන් 32 දෙනෙකු

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට මෙරටට පැමිණි QR 468 ගුවන් යානයෙන් පරිඝණකයක මුවාවෙන් මෙරටට ගෙන්වා තිබුණි.කළුතර ප්‍රදේශයේ ලිපිනයකට මෙම පරිඝනකය ඒවා තිබුණි .රේගුව අදාල ලිපිනය පිළිබදව පරීක්ෂා කිරීමේදී අදාළ ලිපිනය ව්‍යාජ ලිපිනයක් නිසා පරිඝනකය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් කිරීමේදී ඉතා සුක්ෂම ලෙස සගවා තිබු කටුස්සන් 32 දෙනෙකු සොයාගන්නා ලදී

රටකින් තවත් රටකට සතෙකු ගෙන යාමේදී ගතයුතු සහ කලයුතු ක්‍රමවේදයන් රැසක් ඇත. මෙලෙස පසු ගියදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට මෙරටට ගෙන එනලද කටුස්සන් විශේෂයක් කටුනායක ගුවන් තොටුපලේදී අත්අඩංගුවට පත්වන ලදී . මෙම කටුසු විශේෂය පරිඝනකයක් තුල ඉතා සුක්ෂම ලෙස සගවා මෙරටට ගෙනවිත් තිබුණි. අදාල කටුස්සන් රේගුව භාරයට ගත්තද ඉන එහාට කිසිදු පරීක්ෂණයක් සිදුවුවා දැයි වාර්තා නොවෙති . මෙම කටුසු විශේෂය මෙරටට රැගෙන ඒමේ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් සිදු කල යුතුමය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *