අමරදේවයන්ගේ බිරිද විමලා අමරදේව දිවිමගට සමුදෙයි

මෙරට සංගීත ශේෂ්ත්‍රයේ අසහාය කළා කරුවෙකු වන අභාවප්‍රාප්ත ඩබ්ලිව් .ඩී පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ ආදරණීය බිරිද විමලා අමරදේව මහත්මිය අද දින දිවිමගට සමුදී ඇත ඇය මියයනවිට 87 වියේ පසුවන ලදී අයගේ දේහය පිළිබද අවසන් කටයුතු පසුව දැනුම් දෙන බව සදහන්ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *