ඇමරිකානු සුපිරි තාක්ෂනය රැගත් ගුවන්යානය මෙරටට

වායුගෝලයේ කැළඹීම් හා විපර්යාශ අධ්‍යනය කිරීම සදහා

ඇමරිකානු ගුවන් හමුදාවේ සුපිරිතම තාක්ෂනය රැගත් ගුවන්යානයක් මෙරටට ලගාවන ලදී ඒ මෙරට ඉහළ වායුගෝලයේ කැළඹීම් හා විපර්යාශ අධ්‍යනය කිරීම සදහාය ඇමරිකානු ගුවන් හමුදාවට අයත් හරිකේන් හන්ටර්ස් බලඇණියේ ගුවන් නියමුවන් ඇතුළු කාලගුණ විපර්යාස පිලිබදව විශේෂ පිරිසක් ඊයේ රාත්‍රී ඇමරිකානු ගුවන් හමුදාවට අයත් විශේෂ ගුවන් යානයකින් මෙරටට ලගාවන ලදී.

මෙම පිරිස ලංකාවේ දින දහයක පමණ කාලයක් අධ්‍යනයන් සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය මෙම නියමු ව්‍යාප්තියේ තාක්ෂණික අංශය මෙහෙයවනු ලබන්නේ ඇමරිකානු නොටෑඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකික මහාචාර්ය හරීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා විසිනි .නාරා ආයතනය මෙහි සම්බන්ධීකරණය සිදුකරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *