කුඹල් පෙරහැර අවසන් කල ඉන්දි රාජා දළදා සමිදුන් වැද පුදා ගනී

ජායාරූප හා සටහන කෑගල්ල සමන් විජය බණ්ඩාර
ශ්‍රි දළදා මාලිගාවේ පළමු කුඹල් මහ පෙරහැරේ කරඩුව වැඩම වු ශ්‍රි දළදා මාලිගාවේ ඇත්පන්තියේ සිටින ප්‍රධානතම හස්තියා වන ඉන්දිරාජාය. කරඩුව වැඩම කොට ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ගෙවදිමෙන් අනතුරුව පෙරහැරේ ගමන් කරන ලද ඇදුම් ඉවත් කොට දළදා සමිදුන් වැද පුදා ගන්නා ආකාරය දැක්වෙන ජායාරූප කිහිපයක් එහි සිටි අපගේ කැමරා කාචයේ මෙසේ සටහන් විය.

ජනතා සහභාගිත්වයකින් තොරව පැවැති ශ්‍රි දළදා මාලිගාවේ පැවැත්වෙන පළමු කුඹල් මහ පෙරහැර ඊයේ 25 රාත්‍රී 7.14 ට පිටත්ව දකුණු දිශාභිමුඛව ගමන් කිරිම සිදුවිය. පෙරහැර මංගල්‍ය වෙනදා මෙන්ම ඉතා අලංකාරව පැවැත්වු අතර ඊට විශෙAෂ ආරක්ෂාවක්ද යොදවා තිබුණි. එමෙන්ම පළමු කුඹල් මහ පෙරහැරේ දැලේ ගමන් කරන ලද හස්තින් වන්නේ බුරුමරාජා සහ මියන්මාර් හස්තියායි.වයස අවුරුදු 43 ක් වන ඉන්ද්‍රරාජා හස්තියා ඉන්දියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රජිව් ගාන්ධි විසින් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පූජා කර හස්තියෙකි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *