වැසීයාමේ තර්ජනයක තිබෙන හීන්පෙන්ද කණිෂ්ඨයේ දරුවන්ගෙන් සිගිති පොලක්

විද්‍යාලයීය ආචාර්යය මණ්ඩලය, දෙමාපියන්ගේ සහය ඇතිව

ඌරගස්මන්හන්දිය, ගා/හිපන්කන්ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරු දැරියන්ගේ සිගිති පොළ ඊයේ (10) එම විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.විදුහල්පති ප්‍රවීණ මාධ්‍යෙව්දී කමල් ශ්‍රී ලියනගේ මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ විද්‍යාලයීය ආචාර්යය මණ්ඩලය, දෙමාපියන්ගේ සහය ඇතිව සංවිධානය කරන ලද මෙම සිගිති පොළ සදහා සිසු සිසුවියන් 60 කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී විය.

වැසී යෑමේ තර්ජනයට මුහුණ දී තිබූ මෙම විදුහල, නව විදුහල්පති කමල් ශ්‍රී ලියනගේ මහතාගේ මෙහෙයවීම යටතේ මේ වන විට විවිධ වැඩ සටහන් හරහා නව ප්‍රවණතාවයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *