බොදු බලයෙන් ජනබලය ගොඩනගන ජනරැළි මාලාව මීරිගමින් අරඹයි

අපේ ජන බල පක්ෂය ගම්පහ මැතිවරණ සටන තිවූර කරයි

සග බලයෙන් බොදු බලයෙන් ගොඩනැගුනු ජනබලය සහිත මැතිවරණ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ගම්පහ දිසාවේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට නව ජවයක් ලබාදෙමින් අපේ ජන බල පක්ෂය ගම්පහ සිසාරා මැතිවරණ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කරමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනරැලි මාලාවේ සමරම්බය සනිටුවහන් කල අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජයග්‍රාහී ජන රැලිය මීරිගම නගරයෙන් ආරම්බ වන ලදී

පුජ්‍ය ගලබොඩ අත්තේ හිමියන් සහ අතුරලියේ රතන හිමියන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ මුලිකත්වයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂිකා සුනේත්‍රා සමරකෝන් මැතිනියගේ සංවිධායකත්වයෙන් මීරිගම නගරයෙන් ආරම්භ කරන ලදී විශාල ජනතා සහභාගීත්වයක් සහිතව පැවති ජනහමුව අවසානයේ මීරිගම ආසනයේ ස්ථාන හතරකදී මෙවැනිම ජන රැළි සංවිධානය කර තිබුණි

ඉදිරි දින කිහිපය තුල ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය වන පරිදි මෙවැනිම ජනහමු මාලාවක් සංවිධානය කිරීමට අපේ ජන බල පක්ෂය සැලසුම් කර ඇත ඒ කඩවත ,කිබත්ගොඩ,මිනුවන්ගොඩ ,ගම්පහ ,දිවුලපිටිය සහ නිට්ටඹුව නගරයන් ආවරණය වන පරිදි බොදු බලයෙන් සග බලයෙන් කොඩිය දිනවන අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජනහමු පැවැත්වීමට නියමිතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *