ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ජය සමරා හෙට ලිප්ටන් වටරවුමේදී රැළියක් පවත්වනවා

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකීමේ සටනේ එක් පියවරක් ලෙස එය පවත්වනවා.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරක්ෂිතවීම තුලින් රටක් වශයෙන් අපි ඉදිරියට යනවා මේ නීතිවිරෝධී ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් අපි දිගින් දිගටම කරුණු ඉදිරිපත් කලා අපේ අරගලය ජයගත්තා මේ ජයග්‍රහණයත් සමග අපි හෙට ලිප්ටෝන් වටරවුමේ දැවැන්ත ජනරැලියක් පවත්වා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශක්තිය පෙන්වනවා ඒ සදහා සහභාගීවන ලෙස සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකීම සඳහා අරලියගහ මැදුර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජනතාව පෙල ගැසී සිටියා.අප ලැබූ ජය ශක්තිමත් කිරීමට ලබන බ්‍රහස්පතින්දා අප දැවැන්ත ජන රැළියක් පවත්වනවා.ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකීමේ සටනේ එක් පියවරක් ලෙස එය පවත්වනවා.‘‘

පසුගිය 26 වැනිදා නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් අගමැති කෙනෙක් පත් කළා.මීට එරෙහිව අප දිගින් දිගටම අරගල කළා.අපට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තිබෙන බව දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළා.නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියා.

නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම ගැන අප සතුටට පත් වෙනවා.දැන්වත් වංගු ගේම් ගහන්නේ නැතුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන්න.තුරුම්පු ගහනවා කිව්වා.පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය හිමි එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුව හදනවා. මේ සඳහා අපට උපකාරී කළ සියලු පාර්ශ්ව වලට ස්තුතියි පළ කළ යුතුය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *