කොග්ගලට නවතම වෙ‍‍ළඳ කලාපයක් හා සංචාරක කලාපයක්.

 අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගාල්ලේ දී කියයි…….

(ඡායාරූප  අගමැති මාධ්‍ය අංශයෙන්)

ලංකාවේ විශාලතම දැවැන්තම වෙළඳ කලාපයක් කොග්ගල වෙළෙඳ කාලාපය කේන්ද්‍රකරගෙන පිහිටුවන්නට පියවර ගන්නා ගමන්ම, කොග්ගල සංචාරක කලාපය පුලුල් කරමින්, පුරා අක්කර 400 ක් පමණ ප්‍රදේශයක පැතුරුණු නවතම සංචාරක කලාපයක් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව, ඇගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

ඇගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙසේ පැවසුවේ. හබරාදුව, අක්මිමන, හික්කඩුව,ගෝනාපිනුවල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලවලට නව ගොඩැනිගිලි සමුහයක් විවෘත්ත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.මේ සඳහා වැයකර තිබු මුදල රුපියල් ලක්ෂ 2020ක් පමණ විය.

මෙහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙසේ ද කීය.

ගාල්ල කොග්ගල වැලිගම නගර යා කරමින් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති කිරිමට පියවර ගන්නවා. මෙයට අමතරව, කොග්ගල නිදහස් වෙළද කලාපයේ මේවන විට කර්මාන්ත ශාලා 30 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙහි 25 ,000ක් පමණ රැකියා වල නිරත වෙනවා.මෙහි තව තවත් සංවර්ධන කටයුතු වැඩි කරන්නට පියවර ගන්නවා. මෙය සංවර්ධනය කරන්නට පියවර ගන්නට කටයුතු කරන යුගය මට මතකයි. එදා කටුනායක,බියගම වාගේ ප්‍රදේශවල වෙළෙඳ කලාප ඇති කරන්න පියවර ගන්නා විට හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ පේමදාස මහතා කීවේ අපි එකක් ගාල්ලට කොග්ගලට පිහිටවමු කියලා. මෙහි දී කොග්ගල ජලය තිබේද යන්න ප්‍රශ්නය ඇති උනා. මෙහි දී  සති ගණනාවක් පරික්ෂා කර ජලය සහ සුදුසු පරිසරයක් ඇති බවට අප හදුනා ගත්තා මේ කොග්ගල වෙළෙඳ කලාපය සකස් කරන්නට පියවර ගත්තා. නමුත්, මේ කොග්ගල වෙළඳ කලාපය විවෘත්ත කරන්නට පෙර පේමදාස මහතා ඝාතනයට ලක්වුනා. මෙය විවෘත කරන්නට ආවේ ඩී.බී විජේතුංග ජනාධිපතිතුමයි. මමත් එම අවස්ථාවට එක්වුවා මට මතකයි.

දැන් කොග්ගල වෙළෙද කලාපය දියුණුයි. කොග්ගල වෙළෙඳ කලාපයේ තවත් වෙළඳ කාලපපයක් ඇති කරන්නට ඉදිරියේ දී පියවර ගන්නවා. මේ හා සම්බන්ධ වු කොග්ගල වෙළෙඳ කාලපය ආශ්‍රතව හොටල් සංවර්ධනය කිරිමට ද පියවර ගන්නවා. මෙයට අමතරව කොග්ගල වෙරළ තිරය සංචාරක කලාපයක් වශයෙන් සංවර්ධනය කරන්නට පියවර ගන්නවා. මේ යටතේ අලුතින් අක්කර 400 ක දැවැන්ත ආකාරයට විහිදුනු පැතිරි යන ආකාරයට සංචාරක කලාපයක් කොග්ගල පිහිටුවන්නට පියවර ගන්නවා. වැලිගම චාල්ටන් වත්ත ආශ්‍රතව ගොඩනැගෙන කර්මාන්ත පුරවරයට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් සම්පාදනය කර අවසන්ව තියනවා. මෙහි ඉඩම් පවරා ගැනිම් හා ඒ සම්බන්ධකටයුතු මේවන විට මම කිවා ඉක්මනින්ම ඉටු කරන්න කියලා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට පවරා තියනවා. ඒ වා ලද විගස අපි මෙහි කර්මාන්ත සංවර්ධනය ඇති කරනවා.

ගාල්ල අක්මිමන, සංවර්ධනය වෙනකොට, ඉමදුව නගරය ද සංවර්ධනය කරනවා.මෙයට අමතරව, වැලිගම වෙරළ කලාපයේ සංචාරක කාලපයක් ඇති කරන්න පියවර ගන්නවා. මේ අනුව, වැලිගම නගරය හා වැලිගම වෙරළ කාලපය තුළ නවතම සංචාරක කලාපයක් ඇති කරන්නට පියවර ගන්නවා.

පසුගිය කාලය තුලම අපිට වැඩිපුරම සිදුකරන්න උනේ, පසුගිය කාලයේ පසුගිය පාලනය ගත්තු ණය ගෙවන එකයි දැන් අපි සිදු කරන්නේ 2016 පසුව, රට සංවර්ධනය කරන එකයි.ඒ සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලැබෙන්නට සැලැස්සීමයි අපි දැන් සිදුකරගෙන යන්නේ,එයයි අපි සිදුකරන්නේ.

රටේ සංවර්ධනය සිදුකරන්නට නම් පහළ මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ ඇති රාජ්‍ය ආයතන දියුණු කළ යුතුයි. ඒ යටතේ තමයි මේ අනුව, ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සංවර්ධනය සිදුකරනවා. මෙය තුළින් ගම් මට්ටමේ සංවර්ධයක් සිදු වෙනවා.එයයි අපි සිදුකරන්න යන්නේ.

හබරාදුව නව තේමහල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 520 ක් පමණ වැය කර අංග සම්පුරණ ආකාරයට ජනතාවට ලබා දුන්නා. අක්මිමන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලිය නව ගොඩනැගිල්ලට රුපියල් ලක්ෂ 500යි. හික්කඩුව ප්‍රා දේශිය ලේකම් කාර්යාලයට එක් වු නව ගොඩනැගිල්ල සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 500 ක් පමණ වැය කර තියනවා.ගෝනාපිනුවල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ජනතා අයිතියට පත් කරන්නට සකස් කළ ගොඩැනැගිල්ට ලක්ෂ 500 ක් පමණ වැයකර තියනවා. මේ සියලුම සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරන්නට පියවර ගන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ ගුණාත්මක වෙනසක් ඇති කරමින් ජනතාවට උපරිම සේවාවක් පහසුකම් ලබා දෙන්නට,යි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවැසිය.

ඉඩම් සංවර්ධන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ඇමති  ගයන්ත කරුණාතිලක, ස්වදේශ කටයුතු ඇමති වජිර අබේවර්ධන, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ.සි අලවතුවල,ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්, බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ,විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි,හබරාදුව එජාප ප්‍රධාන සංවිධායක නිතිඥ තාරක නානායක්කාර,දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරුන්ද, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ටීකොඩිකාර, ගාල්ල දිසාපති කමල් රණසිංහ,ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරු,රාජ්‍ය නිලධාරිහු ද, විශාල ජනතාවක්ද , මෙම විවෘත් කිරීමේ අවස්ථාවලට එක්ව සිටියහ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *