හම්බන්තොට ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කරනවා

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙන්කළ ඩොලර් මිලියන පනහක මුදල යොදවා හම්බන්තොට ජාතික විශ්ව විද්‍යාලය ආරම්භ කරන බව තොරතුරු තාක්ෂණ හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සහ කැබිනට් සම ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සදහන් කරයි ඒ මහතා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ

‘කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කයේ විශ්ව විද්‍යාල හැටහුටහමාරක් තිබෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්කයේ දෙකක් තිබෙනවා. මාතරට විශ්වවිද්‍යාලයක් තිබෙනවා. හම්බන්තොටට විශ්ව විද්‍යාලයක් නැහැ. මම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මෙම වර්ෂය නිම වෙන්න පෙර හම්බන්තොට ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කරනවා. සූරියවැව අධිතාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලයක්, තොරතුරු තාක්ෂණය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණය කියන තාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් මං සාකච්ඡා කරලා ඩොලර් බිලියන පහක් මේ වෙනකොට වෙන් කරගෙන තිබෙනවා. හම්බන්තොට දැනුම් කේන්ද්‍රයක් බවට පත් කරනවා‘‘ යැයිද කීවේය.

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති සමයේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ සංවර්ධන ව්‍යාප්ති සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ දැඩි කථා බහකට ලක්වන ලදී එවන් තත්වයක් තුළ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යන නව ජාතික විශ්ව විද්‍යාලය සමබන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ජනතා ප්‍රතිචාර ලැබෙනු ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *