මවක්…සිය දරුවාට පහරදීමේ සිද්ධිය video සහිතයි

මිරිගම ප්‍රදේශයේ මවක් විසින් සිය දරුවාට අමානුෂික ලෙස පහර දෙන සිද්ධියකට සම්බන්ධ වීඩියෝවක් අන්තර් ජාලයේ සැරිසරමින් ඇත තම පුත්‍රයාට පහරදීම සම්බන්ධයෙන් කාන්තාව පල්ලෙවල පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.කාන්තාවගෙන් දරුවාගෙන් වෙනම ප්‍රකාශ කරගෙන ඇති අතර පල්ලෙවල පොලීසිය වැඩි විමර්ශන සිදුකරමින් ඇත.

මව යයි කියන කාන්තාව විසින් කුඩා දරුවට පහරදෙන සිද්ධිය වීඩියෝ කර කිසිවකු විසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබුණි. තවත් කාන්තාවකට වදින ලෙස බලකරමින් මෙම පිරිමි දරුවාට පහරදෙමින් තල්ලු කර බලෙන් වැන්දවීමට උත්සහ කරන අතර දරුවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් මව විසින් මෙම පහරදීම සිදුකර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *