ශ්‍රීලනිපයේ මන්ත්‍රී පිරිසක් පොහොට්ටුවට තව පිරිසක් ඉදිරියේදී

ඉදිරියේදී ශ්‍රීලනිපයේ පළාත්සභා මන්ත්‍රී පිරිසක් ද එක්වීමට නියමිතයි

අද දිනයේ අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සමගින් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රිවරුන් හා ඇමතිවරුන් ගණනාවන් ශ‍්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණට එක් විය.ඉදිරියේදීතවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ පළාත් සභා මන්ත‍්‍රිවරුන් විශාල පිරිසක්ද ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට එක්වීමට නියමිතව තිබේ.අද දිනයේ එක්වූ පිරිස අතර මෑතකදී ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයට එක් වූ පිරිසක්ද වෙති.

අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා
ටී. බී. ඒකනායක
තාරානාත් බස්නායක
ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
සුමේධා. ජී. ජයසේන
සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ
සුසන්ත පුංචි නිලමේ
චන්දිම වීරක්කොඩි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *