කූට ලේඛනයක් තමයි හැදුවේ ජම්පරය අදින්න සුදානම් // කථානායක කියයි

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ජම්පරය ඇදීමට සුදානම්

ඊයේ දිනයේදී බුද්ධ සාසන අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් සදහන් කලේ කථානායක තුමා විසින් හැන්සාඩ් වාර්තාවක් ලෙස කූට ලේඛනයක් සදා ඇති බව සිදුකරන ලද ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත්‍රී එස් මරික්කාර් මහතා සිදුකරණ ලද ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විමසූ අවස්ථාවේදී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා සදහන් කලේ සත්‍ය යුක්තිය වෙනුවෙන් තමන් සැමදා පෙනී සිටින බවත් ඕනෑම අධිකරණයකට නීතියකට තමන් වරදක් කර ඇතිනම් දඩුවම් පැමිණිය හැකි බවයි .මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් මේ ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග වලට තමා ජම්පරය ඇදීමට සුදානම් බව සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *