සියයට හැත්තහතරක් පමන ජලය මිනිස් පාරිභෝජනයට  නුසුදුසුයි. ?

 

රෝග පැතිර යාමේ අවධානමක් !

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ බොහො ජල මුලාශ්‍රවල ජලය මිනිස් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු බැවින් එම ජලය භාවිතා කිරිමෙන් විවිධ ලෙඩ රෝග පැතිර යාමේ අවධානමක් හට ගෙන ඇත.

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සියයට හැත්තහතරක් පමන ජලය මිනිස් පාරිභෝජනයට  නුසුදුසු බවට අනාවරනය වී ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය නිලධාරි ගාමිණි පෙරේරා මහතා පවසන ලද්දේ අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ජල මුලාශ්‍රවල සියයට හැත්ත හතරක (74%) ජලය මිනිස් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු බවය .

හැටන් කොළඹ මාර්ගයේ දියගල ප්‍රදේශයේ ජල මුලාශ්‍රයකින් එම මාර්ගයේ ධාවනය කරනු ලබන බස් රථ ඇතුලු විවිධ රථ වාහන නතර කර බිමට ජලය ලබා ගන්නා බවත් එම ජලයද බිමට සුදුසු නොමැති බවත් ඔහු පැවසීය.

මෙම තත්වයන් නිසා පසුගිය කාලයේ ගම්පල ප්‍රදේශයේ පැතිර ගිය සෙංමාලය වැනි විවිධ ලෙඩ රෝග  මෙම ප්‍රදේශයන් තුලද පැතිර යාමේ අවධානමක් පවැතිය හැකි බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *