ලංකාවේ ප්‍රථම දහම් පාසල /// ගාල්ලෙන් ආරම්භ කරන ලදී

අපි ඉරිදා දහම් පාසලට අපේ දූ දරුවෝ යවමු.

ගාල්ලේ වැලිවත්තේ විජයානන්ද දහම්  පාසල දිවයිනේ ප‍්‍රථම දහම් පාසල වශයෙන් ඉතිහාසගත වී ඇත.  සිසිළි නානාදයෙන් බෝපත් බුදුගුණ  ගී ගායනා කරති. ඈතින් ඇසෙන මුහුදේ රළ වල ඇත්තේද සාධු නදකි. සිත නිම්නාද කරවයි. කහසිවුරත්  බෝසමිදුන් සහිත මේ චෛත්‍ය දහවල් පෑයූ සුදු සඳක් සේ දැකිය හැකිය.

කරදිය සුළඟින් ප්‍රමුදිතව නැළවෙන බෝපත්, හදවතට කොඳුරන්නේ බුදු බැතියයි. මේ බොදු ඓතිහාසික මතක සටහන් සුදුවැලි යට සඟවාගෙන මුනිවත රකිනා විහාර බිමකි. බොදු හැඟුමින් ඔදවත් වූ සුවහසක් පෙළසැදි සිල්වතුන්ගේ හදවත් සිල් සුවඳින් උතුරා සාදු නද දුන් එක්තරා අතීත දවසක් මෙම භූමියෙහි තිබිණි. මෙම බිමට පා තබන කාට වුව අතීතයේ සන්සුන් සිතින් කියවූ ජයග්‍රාහී පාඩමක් ඉගෙනුමට අදත් හැකියාව ඇත.

දහම් පාසල නැති කරගන්නේ අපේ දෙමාපියෝමය.දරුවන් ඉරිදා දහම් පාසල් යවනවා නම් ටියුෂන් ගුරුවරුන්ට සිදුවන්නේ හිස් ඩෙස් පුටුවලට ඉගැන්වීම පමණි. මෙයට  එකඟනම් අපි ඉරිදා දහම් පාසලට අපේ දූ දරුවෝ යවමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *