ආනයනික කුඩා මාළු ස`දහා රුපි.100 බද්දක්

රටට ආනයනය කරන කුඩා මාළු ස`දහා රුපියල් සියයක බද්දක් අය කෙරේ

ධිවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප‍්‍රකාශ කලේ මෙම කටයුත්තට පහසුකම් සැලසීම ස`දහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇති බවයි

මේ වන විට ශ‍්‍රී ලංකා මුහුදේ ඉහල මත්ස්‍ය අස්වැන්නක් පවතින බැවින් අනයනික මත්ස්‍ය මිල ඉහළ දැමීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගත් බව විශය භාර අමාත්‍යවරයා පැවසීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *