හිටපු නි. අමාත්‍ය ශාන්ත පේ‍්‍රමරත්න මහතාට වසර 4 ක සිර දඩුවමක්

රජයේ රුකියාවක් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී රුපියල් ලක්ෂ 50 ක අල්ලසක් ලබාගත් බවට කරණ ලද චොදනාවකට වරදකරු වූ හිටපු නියොජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත පේ‍්‍රමරත්න මහතාට වසර 4 ක සිරදඩුවමක් හා රුපියල් 10000 ක දඩයක් කොළඹ මහ අධිකරණ විනිසුරු පියසේන රණසිංහ මහතා නියෝග කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *