අඹගමුවේ කොටස් තුනේ සතුට

කම්කරු ජාතික සංගමය 

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය කොටස් තුනකට වෙන් කීරීම පිළිබඳව සතුට පල කරමින් කම්කරු ජාතික සංගමය  හැටන් නගර මධ්‍යයයේදී රතිඤ්ඤා දල්වන ලදී.

මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රී හා කම්කරු ජාතික සංගමයේ සංවිධායක එස්.ශ්‍රීධරන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය පැවති අතර මෙම අවස්ථාවට එම සංගමයේ සාමාජිකයින් පිරිසක්ද එකතු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *