සමෘද්ධි නිළධාරීන්ට ජනපති අවධානය

 සමෘද්ධි නිළධාරීන් සදහා සුදුසු උසස් වීම් ක‍්‍රමයක්

 සමෘද්ධි නිළධාරීන් මුහුන දෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් හා විසදුම් සම්බන්ධයෙන් අද(1* ජනාධිපති ලේකම් කාර්්‍යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සාකාච්චාවක් පවත්වන ලදී.

මෙහිදී සමෘද්ධි නිළධාරීන් මුහුණ පාන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.

සමෘද්ධි  නිළධාරීන්ගේ විශ‍්‍රාම වැටුප් ප‍්‍රශ්ණය හා 2014-01-03 දා සිට සේවකයෙකු ස්තීර කිරීමේ දී නිළධාරීන් අතර ඇතිවූ ගිවිසුමට අනුව වැටුප් අඩු නොකිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ. මේ අනුව කැබිනට් මන්ඩලයට ඉදිරිපක් කිරීමට යොජනා සකස් කරන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා අදාළ පාර්ශවයන්ට උපදෙස් දෙන ලදී.

 සමෘද්ධි නිළධාරීන් සදහා සුදුසු උසස් වීම් ක‍්‍රමයක් ගොඩනැංවීම , පසු ගිය අය වැයේ පරිදී රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප රුපියල් 10000 දක්වා වැඩිවීම ක්‍ෂේත‍්‍ර නිළධාරීන් සදහා රුපියල් 300 දීමනාවක් ද සහ රුපියල් 2000 ක ගමන් වියදමක්ද වශයෙන් ඉල්ලීම් කිහිපයක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ජාවෙන් පසුව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරි පියවර ගනු ඇත.
සමෘද්ධි බැංකු කටයුතු පරිගණක ගත කිරීමටත් හා නවීකරනය කිරීමමෙන් ගනුදෙනු වල කාර්්‍යක්ෂම තාවය වැඩි දියුණු කිරීමටත් මෙහි දි අවධානය යොමු විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *