මම වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑ – රංජන් රාමනායක

  • මීට දින කිහිපයකට පෙර දිවුලපිටිය එජාප සංවිධායක ධූරය අහිමි වූ නියෙජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක තවත් දේශපාලන පක්ෂයකට බැදීමට නොහැකි බව ප‍්‍රකාශ කලේය

    මම ගෙදර යනවා . දේශපාලනය පස්සෙන් නොයමි. මම වෙනත් පක්ශයකට යනවා යැයි කියන කට කලා වැරදියි. මම මගේ ඡුන්ද දායකයින් පවා දෙන්නෙ නෑ.ඔවුන්ට පොරොන්දු වූ දේ ඉටු කිරීමට සටන් කරන බවත් පැවසීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *