ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් පිළේ ප‍්‍රධාන පුහුණුකරු ජනවාරියේ ප‍්‍රකාශයට..

නොවැම්බර් මස ආරම්භ වීමට නියමිත ඉන්දු – ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් තරගාවලියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළේ ස්ථීර, ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලබන ජනවාරි 01 වන දා වන විට ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය දෙසැම්බර් 24 වන දා අවසන් වන අතර, ඉන් අනතුරුව නව පුහුණුකරු නම් කිරීම සිදුවනු ඇති.
ස්ථීර, ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා වත්මන් පුහුණුකරු නික් පොතාස් ඇතුළු 05 දෙනෙකුගේ නම් ඉදිරිපත් වී ඇති බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *