අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළට

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති හෙයින් පහත් බිම් ජනයා අවධානයෙන් සිටින ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.
එමෙන්ම මේ හේතුවෙන් ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බැවින් දූනමලේ, ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ හා අත්තනගල්ල යනාදී ප්‍රදේශයේ පහත් බිම් ජනයා අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *