ඇල්පිටියේ වෙඩි තැබීමක් , 5 කට තුවාල

 

ඇල්පිටිය බටපොල රීරියගහදොල ප‍්‍රදේශයේදී මෙම වෙඩි තැබීම සිදු වී ඇති අතර යතුරු පැදියකින් පැමිණි දෙදෙනෙකු විසින් මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇතයි වාර්තාවේ
වෙඩි තැබීමකින් පියෙකු සහ දරුවන් තුන් දෙනෙකු සහ තවත් පුද්ගලයෙකු තුවල ලබා ඇති අතර තුවාල ලැබූවන් රෝහල් ගත කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *