කෘෂිකර්ම නිළධාරීන්ට චන්ද්‍රිකා දෙහි කපයි

අත්තනගල්ල කෘෂි නිළධාරීන් අත්තනගල්ල සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරුන්ට නොදන්වා කටයුතු කරන බව අත්තනගල්ල සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ සමසභාපතිතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය පැවසීය.

එතුමිය එසේ පැවසුවේ පසුගිය දා පැවති අත්තනගල්ල සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැුස්වීමේදීය.

කුමාරතුංග මහත්මිය මෙසේද පැවසීය.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ රේඛීය අමත්‍යංශයෙන් සෑම ප‍්‍රාදේශිය කොට්ඨාශයකටම ලක්ෂ 50 ක් දෙනවා සුළු වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති කරන්න. මට ලිස්ට් එවලා තියෙනවා. මේ ව්‍යාපෘති වලට ලක්ෂ 50 ක් දෙනවා කියලා. කවුරු ඒ ව්‍යාපෘති යොජනා කලාද මම දන්නේ නෑ.
අපිට කිසිම දෙයක් දැනුවත් කරන්නේ නෑ. සම්බන්ධි කරන කමිටුවේ සබාපති වරන්ට. අපෙන් අහන්නෙත් නෑ. වෙන වෙන අයගෙන් අහල ඒ අයගෙන් ලියුම් අරගෙන දින දාගෙන කරනවා. එහෙම අනන්ත වෙලා තියෙනවා. මෙම කෘෂි නිළධාරීන්ට විරුද්ධව නිසි පියවර ගත යුතු වෙනවා. රජයක් තියෙනවා ඒ රජයට හොරෙන් කටයුතු කරන්න බැහැ. මින් ඉදිරියට යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදුවෙනවානම් අත්තනගල්ල සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ උපදෙස් මත සිදු විය යුතුයි.
මෙහිදී අත්තනගල්ල සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ සමසභාපති එක්සත් ජාතික පක්ෂ අත්තනගල්ල ආසන සංවිධායක චන්ද්‍රසෝම සරණලාල් මහතාද අදහස් දැක්වීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *