ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මැති ඇමතිවරු ජනාධිපතිගේ කීමටවත් අවනත වන්නේ නෑ

සම සභාපතිවරු තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා

ජනතා ප්‍රශ්ණ රැසක් ඇති ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරු ගාල්ල සම්බන්ධිකරණ රැස්විමට  එන්නේ නැ.මේක මාර ප්‍රශ්ණයක් ගැටඵවක්.ජනාධිපතිතුමා කීවා සම්බන්ධිකරණ රැස්විම් වලට  එන්න කියලා සම්බන්ධිකරණ රැස්විම කියලා දැන් බලන්න අදත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර  මැති ඇමැතිවරු එන්නේ නැ. අදත් නෑ. ඒ අය වැඩ කරන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ රැස්විම සමග සම්බන්ධ වු නොවෙයි. මේතන කතාකරන්නේ නැතිව වෙන වෙන ස්ථානවල සිට වෙන වෙන දේවල් කරනවා.කියනවා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මැති ඇමතිවරු නමුත් මේ අය මේ රැස්විමට එන්නේ නෑ. සම සභාපතිවරු තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. තුන්දෙනාම මේ රැස්විමට ආපු දිනයක් කාලයක් නම් අපට මතක නැ. මේ නිසා මේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම එන්නේ නැති මැතිඇමතිවරු මේ රැස්විම හෑල්ලුවට පත්කරන්ට කටයුතු කරන සෙයක් දැකිය හැකි යැයි, දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි නලින් හේවගේ මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා එසේ පැවැසුවේ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ රැස්විමේ දී ය.මෙම රැස්විම ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දි අද 23 දින පැවැතිවිණි.ඒ ගාල්ල දිසිත්‍රික් සම්බන්දිකරණ රැස්විමේ සම සභාපති, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.මෙම අවස්ථාවට ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ටී කොඩිකාර මහතාද රාජ්‍ය නිලධාරිහු පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා

අද 23 සම්බන්ධිකරණ රැස්විම තිබෙන බව දන්වා තියනවා. මේ සම්බන්දයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් වරයාද සියලුම මහජන නියෝජිතයන්ට දැනුවත් කර තියෙනවා. නමුත් එන්නේ නෑ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *