අරණායක 5000 බෙදාගන්න උණුසුම් වෙයි!! පොලීසියත් එයි!!

කෑගල්ල සමන් විජය බණ්ඩාර

අරණායක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාංශයේ තල්ගස්පිටිය මුස්ලිම් ගම්මානයේ මුස්ලිම් හා සිංහල ජනතාව අද 23 පෙරවරුවේ එම වසමට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල ඉදිරිපිට උණුසුම් තත්වයක් ඇති කර ගත් අතර ඒ සඳහා අරණායක පොලිසියේ නිලධාරින්ටද මැදිහත් විමට තීරණය විය.

එම ගම්මානයේ මුස්ලිම් වයස් ගත මාතාවකට රජයෙන් ලබා දෙන රුපියල් 5000 ක මුදල වෙනත් පුද්ගලයෙකු අත්සනක් යොදා ග්‍රාම නිලධාරි සහ සමෘද්ධි ආර්ථීක සංවර්ධන නිලධාරි කාර්යාලයෙන් එම මුදල රැගෙන ගොස් ඇති අතර එම කාන්තාව මේ වන විට තනිවම නිවසක් තුල සිටින හෙයින් ජනතාව පවසන්නේ නිලධාරින් විසින් එලෙස මුදල් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ලබා දුන්නේ කෙසේද යන්නයි.

තවද එම ගම්මානයේ වත් පොහොසත් කම් සහිත පවුල් වලටද රුපියල් 5000 ක මුදල ලබා දී ඇති බව පවසා එම ගම්මානයේ තවත් පිරිසක් එම ස්ථානයේ උණූසුම් කතා බහක් නිලධාරින් සමග ඇති කර ගත්තේ තමන්ට එම මුදල් ලබා දිමට නිර්ණායක සහ සුදුසුකම් ඇතැත් එම මුදල් ලබා දිම අසාධාරණ ලෙස පවසමිනි.

ඒ අනුව අප එහි සිටි ග්‍රාම නිලධාරිතුමියගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් විමසිමක් කර අතර එතුමිය පැවසුයේ මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ ලබා දිමට නොහැකි බවයි.

කෙසේ වෙතත් ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය විසදිමට වඩා එම ග්‍රාම නිලධාරි මහත්මිය ඇතුලූ සමෘද්ධි හා සංවර්ධන යන නිලධාරිනියන් ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය ඉදිරිපිටට පැමිණ සිය ජංගම දුරකථන වලින් එහි සිටි විරෝධතාවය පල කරන ජනතාව විඩියෝ ගත කරමින් සිටිනු දැක ගැනිමටද හැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *