මිනුවන්ගොඩ දිසා රෝහලට කොරෝනා අසාධිතයින් 50 ඇතුලත් කරයි!!!

මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ කොරෝනා ආසාධිත සේවක සේවිකාවන් 50 දෙනෙකු අද සවස් කාලයේ සිට මිනුවන්ගොඩ දිසා රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර සදහා ඇතුලත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත කොරෝනා වෛරසය ආරම්භක අවධියේ සිට කොරෝනා රෝගීන් ඇතුලත් කල හැකි පරිදි මිනුවන්ගොඩ රෝහල පත්කර ඇති අතර අද රාත්‍රී 10 පමණ වන විට කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන් 45 දෙනෙකු මිනුවන්ගොඩ රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත එම රෝහලේ නේවාසිකව සිටි රෝගීන් සියලු දෙනාම වෙනත් රෝහල් වෙත යවා ඇති අතර මිනුවන්ගොඩ රෝහලේ කොරෝනා රෝගීන් 50 දෙනෙකුට පමණක් ප්‍රතිකාර කිරීමට හැකි බවද සදහන් වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *