අද දිනට අසාධිතයින් 49 යි! සමස්ථ රෝගීන් 1138 යි!

මෙරට කොරෝනා ආසාධිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1138 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.අද දිනයේ හදුනා ගත් රෝගීන් ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් කුවේට් සිට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පිරිසකි අද දිනයේ රාත්‍රී වනවිට තවත් කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් 20 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.අද මේ වනවිට වාර්තා වූ කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත නව රෝගීන් ගණන 49 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *