පොලිස් නිළ සුනඛයින් 41 ක් පොලිස්රාජකාරි සදහා විසිර යති.

පොලිස් නිළ සුනඛ කොට්ඨාසයට මහජන පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් ලද සුනඛයින් 41 ක් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පරීක්‍ෂණ, අපරාධ පරීක්‍ෂණ හා මත්ද්‍රව්‍ය පරීක්‍ෂණ රාජකාරි සඳහා පුහුණු කිරීමෙන් අනතුරුව විසිර යාමේ උත්සවය මධ්‍යම, ඌව හා නැගෙනහිර පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එස්.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 නොවැම්බර් 25 වන දින මහනුවර අස්ගිරිය පොලිස් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි.

මෙම පුහුණු පාඨමාලවේදී දක්‍ෂතම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පරික්‍ෂණ, අපරාධ පරීක්‍ෂණ හා මත්ද්‍රව්‍ය පරීක්‍ෂණ නිළ සුනඛයින් හට තිළිණ ලබාදුන් අතර උත්සවය අවසානයේ නිළ සුනඛ සංදර්ශණයක්ද පැවැත්විණි.

1948 වර්ෂයේ පොලිස් නිළ සුනඛ සේවාවේ ආරම්භක සමාජිකයෙක් වූ ජොර්ජ් එඩ්වඩ් ආම්ස්ට්‍රෝංග් මහතා ඇතුළු ප්‍රභූ පිරිසක්ද, මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ඩී.ආර්.එල්. රණවීර මහතා ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *