ජාතික යෞවන සම්මාන උළෙලේ විශිෂ්ඨතම සහකාර අධ්‍යක්ෂ සම්මානය ගාල්ලට

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ වි ටි මහින්ද මහතාට

ජාතික තරුණ සේවා සභාව මඟින් 41 වන ජාතික යෞවන සම්මාන උළෙලට සමඟාමීව “ විශිෂ්ඨතම  සහකාර අධ්‍යක්ෂ “ වරයාට හිමි සම්මානය ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ වි ටි මහින්ද මහතාට පසුගියදා හිමිවිය. එම සම්මාන ප්‍රදානය පසුගියදා(05) වන දින නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ පැවති “ 41 වන යෞවන සම්මාන උළෙලේ “ දී සිදුවිය.

නිර්ණායක රැසක් යටතේ මෙම තෝරා ගැනිම සිදු කර තිබු අතර, “ Youth With Talent – 2016”  ගමට කෝටියක් වැඩසටහන යටතේ ඒ මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් එම වසරේ විශිෂ්ඨතම තරුණ සමාජ ප්‍රජා වැඩසටහන වශයෙන් නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ හප්පිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රිදීතරු යෞවන සමාජය මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ “හප්පිටිය රිදීතරු පාලම ඉදිකිරීම“ ජාතික ඇගයිමට ලක් විම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *