හත්වන විධායක ජනපති දිවුරුම ශ්‍රී මහා බෝධිය අභියසදී

රුවන්වැලි සෑ රදුන් අභියසදී රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ හත්වන විධායක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හෙට දිනයේ අනුරාධපුර ජය ශ‍්‍රී මහා බෝධිය ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට නියමිතය. අනතුරුව අභිනව ජනාධිපතිවරයා රුවන්වැලි සෑ රදුන් අභියසදී රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත ඒ වෙනුවෙන් එහි සියලු සංවිධාන කටයුතු සිදුකරමින් ඇති බව වාර්තාවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *