ගම්පහ ගාල්ල මාතර 65% එසවුණු ගෝඨාභය පෙරමුණට

ගම්පහ ගාල්ල මාතර 65% එසවුණු ගෝඨාභය පෙරමුණේ මෙවර මැතිවරණයේදී කාගේත් කථාබහට ලක්වූ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය මැතිවරණයේදී ප්‍රබල සාදකයක් වී ඇත පසුගිය මැතිවරණයේදී හංසයා ලකුණින් තරග වැදුණු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජයග්‍රහණය කිරීම තුල 2015 මැතිවරණයෙන් සමස්ත ලංකාවෙන් වැඩි ඡන්ද 450000 වැඩි ප්‍රමාණයකින් ජයගැනීමට එම ප්‍රථිපලය ඉවහල් වන ලදී.

මෙවර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි ඡන්ද 325000 අධික වැඩි ඡන්ද ලබාගනිමින් ජයග්‍රහණය කිරීම තුල ගම්පහ ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලින් 65% ලබාගැනීම තුලින් මෙවර මැතිවරණයේ පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමස්ත මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමේ සීමාව ඉක්මවා යාමට සමත්ව ඇති බව වාර්තාවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *