උතුර සජිත්ට දකුණ ගෝඨාභයට මැතිවරණයේ ප්‍රථිපල නිකුත්වෙමින් ඇත

උතුර සජිත්ට දකුණ ගෝඨාභයට මැතිවරණයේ ප්‍රථිපල නිකුත්වෙමින් ඇත ඊයේ පවතී මෙරට 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාගැනීමේ මැතිවරණයේ නිළ ප්‍රතිපල අනුව උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත්වල බලය නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හිමිකරගෙන ඇත දකුණේ සිංහල ඡන්ද වැඩි ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් හිමිකරගෙන ඇත.

ගම්පහ ගාල්ල හම්බන්තොට රත්නපුර කළුතර දිස්ත්රික්වලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශාල වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබාගනිමින් ඉදිරියෙන් සිටින බව මැතිවරණ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන නියෝජිතයින්ගෙන් ලැබෙන වාර්තා මගින් සදහන් වෙයි.ගියවර(2015) දී හංසයා ජයග්‍රහනයකළ දිස්තික්කවල ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බව වාර්තාවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *