ජංගම දුරකථන ඡන්ද රැගෙන යාමෙන් වලකින්න // මැතිවරණ කොමිසම කියයි

ඡන්ද භාවිත කිරීමට පොළට යෑමේදී ඔබගේ ජංගම දුරකතන හා අත්‍යාවශ්‍ය ගමන් මළු ආදිය රැගෙන යාමෙන් වළකින්නැයි ඡන්ද දායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.මෙවර මැතිවරණය තුල ඡන්ද පත්‍රිකාව චායාරුප ගතකිරීම වැලැක්වීම සදහා මෙම තීරණය ගෙන ඇත.නිදහස් සහ සධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සදහා පුරවැසියන් ලෙස ඔබ සියලු දෙනා කටයුතු කිරීම මැතිවරණ කොමිසමේ බලාපොරොත්තුව බවද සදහන් කරයි

ඡන්ද පොළේදී ජංගම දුරකතන නාද කිරීම , දුරකතනය මගින් හෝ කැමරා මගින් ඡායාරූප ගැනීම සපුරා තහනම් බවද එවැනි වැරදි කරන ඡන්ද දායකයින් පොලිස්භාරයට ගන්නා බවද එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවද අනවශ්‍ය නීතිමය ගැටළු ඇති කරගැනීමෙන් තොරව තම ඡන්දය භාවිතා කිරීමෙන් අනතුරුව සාමකාමීව විසිරයන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම පවසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *