මගේ මතය වැරදිනම් ගෝඨා ඇමරිකානුවෙක් නොවන බව පෙන්නවන්න

මගේ මතය වැරදිනම් ගෝඨා ඇමරිකානුවෙක් නොවන බව පෙන්නවන්න මට මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න අයිතියක් තියෙනවා ඒක නැතිකරන්න කාටවත් බැහැ මම නැවත කියනවා ලංකාව ඇමරිකානුවෙකුට භාරදෙනවද කියල හිතන්න නැතිනම් ඔරිජිනල් ශ්‍රී ලංකා කාරයෙකුට දෙනවද කියල රටේ ජනතාව තීරණය කරන්න ඕන මම කියපු දෙය බොරුවක් නොවෙයි ගෝඨාභය ඇමරිකානුවෙක් නොවෙයි කියල පෙන්වන්න ඇමරිකානු රාජ්‍ය කිසිම තැනක කියල නැහැ

ගෝඨා ඇමරිකානුවෙක් නොවෙයි කියලා පුරවැසිකම ඉවත්කරපු කිසිම් නිත්‍යානුකුල ලියකියවිලි පෙන්වන්න බදුල්ල සජිත්ත වැදගත් දිස්ත්‍රික්කයක් සජිත්ගේ මව බදුල්ලේ පියාගේ අළු තන්පත්කරලා තියෙන්නේ බදුල්ලේ සජිත්ගේ සටන පටන්ගත්තේ බදුල්ලේ සජිත් දිනවන්න්නෙත් බදුල්ලෙන් දිනන සජිත් රැකගන්නෙත් බදුල්ලෙන් බව ඇමති හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා බදුල්ල විසන්ට් පාර්ක් ක්‍රීඩා ඟණයේ පවතී ජනහමුව අමතමින් සදහන් කරන ලදී මතය වැරදිනම් ගෝඨා ඇමරිකානුවෙක් නොවන බව පෙන්නවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *