කුඩු, කප්පම්, පාතාලය රටෙන් තුරන්කරන යුගය අරඹනවා // ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් කියයි

රටේ ආරක්ෂාව ගැන පම්පෝරි ගහන රාජපක්ෂලා රණවිරුවෝ විකුණුවා හමුදාවේ සහ පොලීසියේ හොදම කණ්ඩායම් දෙකක් යොදවලා නවීන පුහුණුව නවීන පහසුකම් නවීන උපකරණ දීලා හොදම සේනාංකයක් හදනවා මාස තුනකින් රටේ මත්වුවදුර නැතිකරනවා අවුරුදු දෙකකකින් සම්පුර්ණයෙන් රටෙන් අතුගානවා

කප්පම් කොමිස් ගැනීම් නවතනවා පාතාලය තුරන් කරනවා රණ විරුවෝ යොදවලා මේසියල්ල කරන කොට රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වන ජාතික ආරක්ෂාව සියයට දාහක් ආරක්ෂා කරනවා රණවිරුවන් ලවා ජනතාව පෙලන යුගය අවසන් කරනවා රතුපස්වල දරුවන්ට වෙඩිතියන්න කටුනායක වෙඩි තියන්න හලාවත ඇන්ටනීට වෙඩිතියන්න එන දීපු කෙනා කොහොමද ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නේ කියලා අහන්න කැමතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *