දේශපාලනයේ තුන්කල් දකින SB ට ගැටුම නොපෙනීම අරුමයකි


එස් බී දිසානායක මහතා ගමන්ගත් වාහනයට බාධා කළ පිරිසකට එස් බී දිසානායක මහතාගේ ඉදිරියෙන් ගිය ආරක්ෂකයන් වෙඩි තබා ඒ වෙඩි පහරින් දෙදෙනෙකූ තූවාල ලබා රොහල් ගත කර ඇත

මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙි බාධා කර ඇත්තේ මංගල උත්සවයකට සහභාගී වී ආපසු යමින් සිටි පිරිසකි. ඔවුන් අත ආයුධ හෝ පොලූ මුගූරු තිබුණා යැයි සිතිය හැකිද?
ආරක්ෂාව සපයන නිලධාරීන් දේශපාලකයා පසු පසින් සහ ඉදිරිපසින් යාම සාමාන්‍ය සිද්ධියකි

එස් බී දිසානායක මහතාටද ආරක්ෂාව සපයා ඇත්තේ එසේ යයි අපි සිතමු නමුත් එස් බී දිසානායක මහතාගෙන් පැය කීපයකට පසු මෙි සිද්ධිය ගැන මාධ්‍ය වෙිදීන් විමසන විට ඔහු කියන්නේ ඔහු ඒ ගැන තාම දැනුවත් නැති බවකි මේවා නඩු වෙයිද? අවනඩු වෙයිද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *