දිල්ලි වායු දූෂණය කොළඹටත්-මිදුමට හේතු කුමක්ද???

දිල්ලි වායු දූෂණය කොළඹටත්-මිදුමට හේතු කුමක්ද???

ඉන්දියාවේ දිල්ලි නගරයේ පවතින වායු දූෂණය කොළඹ නගරයටත් බලපා ඇති බව හෙළිව තිබේ.

ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ ආයතනය ප‍්‍රකාශ කරන්නේ කොළඹ නගරයේ වායු දූෂණය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා දෙගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවය. වායු ගෝලයේ පවතින දූවිලි අංශු ප‍්‍රමාණය 100%කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඉන්දියාවේ දිල්ලි අගනුවර වායු දූෂණය ඉතා අනතුරුදායක තත්ත්වයට පත්ව ඇති නිසා එම නගරයේ පාසල් වසා දමා තිබිණි.

බටහිර බෙංගාලයේ හා බිහාරයේ වායු දූෂණය ඉතා දරුණු වී ඇති අතර මේ අනතුරුදායක තත්ත්වය නේපාලයට, භූතානයට මෙන්ම බංගලාදේශයටත් බලපා ඇත.

දිල්ලිය ගෑස් කුටීරයක් බවට පත්ව ඇති නිසා එම ප‍්‍රදේශය ඉතා අනතුරුදායක බව දැක්වීමට මෙම සිතියමේ දුඹුරු පැහැයට හුරු තද රතු පාටින් දක්වා ඇත. විෂ සහිත මීදුම දකුණු ආසියාව පුරා පැතිර ඇති අයුරු රතු පාටින් දැක්වේ. කල්කටාව ද දරුණු වායු දූෂණයකට ලක්ව ඇත. නේපාලයට, භූතානයට, මෙන්ම බංග්ලාදේශයට මෙය පැතිර ඇති ආකාරය රතු පැහැය විසිර ඇති ආකාරයෙන් පෙනේ. ලංකාවේ කොළඹ හා අවට ප‍්‍රදේශද ලා දුඹුරු පැහැයෙන් දක්වා ඇත්තේ මේ විෂ මීදුම අපට ද අනතුරුදායක වී ඇති නිසාය. කොළ පැහැයෙන් දැක්වෙන ප‍්‍රදේශවල වායු දූෂණය වීමක් නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *